ARA DİYAFRAM : XFRAME
Xframe, çimento ve farin değirmenlerinde kullanılmak en son dizayn edilen model akış kontrollü ara diyaframdır.
Dizayn aşamında öne çıkan fikirler;
            Daha kolay kullanılabilir olması
            Mininimum aşınma, maksimum çalışma ömrü
Bunları sağlayabilmek için, aşağıdakiler dikkate alınarak dizayn yapıldı;
            Alaşımın aşınma performansı
            Vuruş etkisine karşı esneklik 
            Bütün yapısal dizayn
            Daha iyi hava akışı sağlama

 
Ticari isim : Xframe ®.
Sanayiler : Çimento 
Kullanım yeri : Bilyalı değirmenler
Önemli Avantajları:
1.- Mükemmel orta elek ve daha kolay akış
Yeni açık dizayn şasi, yarık araklıları ve merkez hava geçiş bölgesi şu imkanları sunar:
-mükemmel ayırma
-öğünen malzemenin bir kamaradan diğer kamaraya geçişinin rahat olması
-giriş kmarasında kontrollü bir biçimde yeterli malzemenin sürekliliğinin sağlanması
 
2.- Optimal ömür
Yarıklı plakalarıda kullanılan alaşımın maksimum ömür ve vuruşa karşı dayanıklı seçilmesi
Özellikle farin değirmenlerinde ve ağır şartlarda çalışan değirmenlerin 1. kamaralarında;
- Alaşım seçimi ve mekanilk özellikler (sertlik ve esneklik)
-Yarık aralığı dizaynı ve profili
-Döküm ürünün genel dizaynı 
 
3.- Basit bir yapıda olması, kolay montaj ve bakım
 
Teknik özellikler:
Kimyasal, metalürjik ve yapı;
Diyaframın hangi bölgesinde kullanılan parçalarına göre, yarıklı plakalar kromlu dökme demir ve/veya kromlu çelikler
 
Uygulamalar:
3,8 mt - 5,2 mt çaplı bilyalı değirmenler
Çimento ve farin öğütme değirmenlerinde kullanılabilen Opticontrol® ara diyaframlarına göre maliyet ve verim alternatifli ürün.