DİĞER ÜRÜNLER

DPI ve DPS   : Alt ve üst plakalar için double valftir.
MB ve MBW  : İri hava kabarcıkları üreten diskler, karıştırma ve sirkülasyon için kullanır.
MBB               : Atık su uygulamalarında kullanılan hava difüzörleridir.
Daha fazla bilgi için bizlerle iritibata geçiniz.

                        DPI                                                                                              DPS
   

                         MB                                                                                                         MBW
  

                      MBB