KALDIRICI ASTAR PLAKALARI
Kaldırcı astar plakaların temel görevi, değirmenin birinci kamarası içinde bulunan bilya şarjına uygun hareket vermesini sağlamaktır. Bu plakalar öğütülecek malzemenin ilk kaba öğünme bölgesine döşenir. Genel tipleri şunlardır;
XSTEP™
XLIFT®
MONOSTEP®
 
XSTEP™ KALDIRICI ASTAR PLAKALARI
Xstep™ kaldırıcı astar plakaları farin veya çimento öüğüten bilyalı değirmenlerin birinci kamarasında kullanılır. Plaka, hafif yapıda A ve B kanallı parçalardan oluşur. Bu yapısı, mükemmel 3D profil balansı sağlar ve şu avantajları sunar
- Bilyalarıın sürekli ve düzenli olarak yükselmesi
- Optimum yapıda bilyanın kaskat (cascading) yuvarlanmasını sağlar 
 
Xstep™ astar dizaynı -3D profil balansı ve çevresel kanalları ile- ilk olarak üretildikten sonra DEM simülasyonları ile optimize hale getirilmiştir. Son aşamada hazırlanan modeller %Vc, %FD, φ maksimum ve vuruş etkilerine göre test edilmiş, ürün endüstriyel nihai halini almıştır.
 
 

Ticari İsim      : Xstep™
Sanayiler        : Çimento
Kullanım yeri : Bilyalı değirmenler – 1. kamara
Önemli Avantajları:
Bilyalar arasında daha iyi temas;
       Optimize dizayn ve şekil
       Geçirgenliğin iyileşmesi
       Bilya yuvarlanma yığını için en aza indirgenmiş ölü bölge
Bilyaların uçuşunun azaltılması, istenmeyen hasaların en aza indirgenmesi
Öğütme verimliliğinin sürekliliği;
       Astarın ömür sonuna kadar yüzey profilinin aynı kalması
       Bilya yığın hareketinin ultra optimize olması (şarjın açılımı, kaskat yuvarlanma, az miktarda katarak yığın hareketi) 
30.000 saate kadar ömür
kWh/ton düşmesi : yaklaşık -%8 oranında spesifik enerjide azalma
ton/saat üretim artışı : yaklaşık %10 üretim artışı
Kolay bakım ve çabuk montaj : zaman ve para tasarrufu
 
Teknik Özellikler: 
Ø3,0 – Ø6 mt çaplı değirmenlerde kullanılabilir
DIN-delikli (250 x 314 mm) değirmen mantolarına uygun, ayrıca Rus-delikli (500 mm) mantolara uygunluk
Klasik DIN-civatalı veya yarı cıvatalı versiyonları mevcut
Xstep™ yükseklikleri;
          Plaka A : 85 – 95 mm
          Plaka B : 105 – 130 mm
Xstep™ birim ağırlıkları;
         Plaka A : 35,4 – 39,3 kg
         Plaka B : 40,4 – 50,8 kg
İç metalürjik yapısı, kullanım yeri için ayarlanmıştır.
 
Malzeme Seçenekleri
Çimento değirmenleri 1. kamarasında kullanılabilecek en üstün ürünlerden birisidir. Öğütme prosesinin çalışma şartlarına göre, farklı malzeme seçenekleri kullanılabilir, örneğin;
FMU11 alaşımı : CEM I (OPC), CEM II (kompozit çimento alçı taşlı), ve farin öğütmede kullanılabilir. Çalışma şartlarının alışılagelmiş değerlerde olduğu kabül edilir (%Vc, %FD, φmaks, serbes SiO₂ vs.)
FMU33 alaşımı : CEM V (uçucu kül ve cüruf katklı komozit çimento), puzolanik çimento, CEM III, diğer cüruflu çimento tipleri veya doğrudan curüf öğütmede kullanılabilir.
FM10 alaşımı : bilyaları yüksekten savuran agresif ve düzgün olmayan bilya doluluk oranlarında çalışan farin öğütme değirmeninde kullanılabilir.
 
XLIFT® KALDIRICI ASTAR PLAKALARI :
Xlift® kaldırıcı astar plakaları, türünün tek örneği modüler yapıda 3 versiyonu olan astar tipidir. Ağırlık olarak hafif olmakla birlikte, aşınmaya karşı direnci yüksektir.

Ticari isim      : Xlift®
Sanayiler        : Çimento
Kullanım yeri : Bilyalı değirmenler – 1. kamara
Prensip:
Xlift® plaka dizaynı, 3 farklı kaldırma etkisine sahip 3 temel modelden oluşur. Değirmenin dönüş hızı, öğütülen ürün vs gibi proses parametrelerine göre bu plakalar değirmenin 1. kamarasında kombinasyonlu olarak kullanılır. Xlift® astarları değirmenin çevresel kesiti ve ekseni boyunca en uygun kaldırma etkisini oluşturur.
Teknik Özellikler: 
DIN-delikli ve Ø3,0 – Ø5,4 mt çaplı değirmenlerde kullanılabilir.
Astar plaka ağırlıkları, minimum 18 kg, maksimum 24 kg’dır.
Astarlar her 7 veya 8 sırada uygulanan sıkıştırma plakalarının civatalanması ile montajı yapılır. Sıkıştırma plakaları tüm astar yüzeyine ihtiyacı olan tork’u sağlar
Basamaklı (step) astarlarla aynı ömür
 
Önemli avantajlar:
Civatalı basamaklı (step) astarlara göre ağırlıkta %7 - %20 azalma. Diğer tip yarı cıvatalı veya civatasız astarlara göre de ağırlıkta azalma imkanı.
Hafif yapısıyla işçi sağlığı güvenliğinde artış ve iş kazası risklerinin düşürülmesi
Optimum seviyede öğütme verimliliği
Öğütme optimizasyonu açısından çalışma değerlerine göre, astar plakalarının dizilme imkanı
Daha az bakım ihtiyacı : zaman ve para tasarrufu
Çok kısa teslim süreleri : standart ürün olması nedeniyle stoktan teslimat.
 
MONOSTEP® KALDIRICI ASTAR PLAKALARI :
Monostep® kaldırıcı astar plakaları, kaldırma işleminde süreklilik sağlamakla birlikte, yuvarlanan bilya yığını ve öğütülen malzeme arasında optimum açılma sağlar. Bilya yığını içindeki ölü bölge minimum biçimde oluşurken, hem bilyaların hem de astarların aşınmaları en düşük seviyede kalır.
 
Ticari isim          : Monostep®
Sanayiler            : Çimento, Maden, Mineral ve benzerleri
Kullanım yeri     : Bilyalı değirmenler – 1. kamara
 
 
 
Teknik özellikler:
Monostep® kaldırıcı astar plakaları 3 modeldir;
            A tipi                             B tipi                               C tipi
İki temel malzeme seçeneği öne çıkar
    Daha çok dayanıklılık istenen durumlarda martensitik çelik
    Önemli aşınmaları engellemek için 48-62 HRc sertlik ve %11 - %27 kromlu dökme demir.
Astarlar, cıvatalı, yarı-civatalı veya civatasız montaj edilebilir.

Önemli avantajları:
Düşük aşınma oranları
Enerji tüketiminde optimizasyon