DEĞİŞKEN ASTARLAR – MVL
MVL astarları, primer veya sekonder bilyalı öğütme değirmenlerinde veya çubuklu değirmenlerde kullanılır.  Değirmen içinde oluşturulacak astar profili ve alaşım seçimi, proses şartlarına ve değirmen özelliklerine göre belirlenir.
Ticari İsim : Magotteaux Variable Lift Liner (MVL).
Sanayiler : Maden
Kullanım yeri : Çubuklu değirmenler / Bilyalı değirmenler – primer veya sekonder
Teknik Özellikler: 
Monoblok astarlar
Değirmen içi profil yapısı sürekli kaldırma etkisini sağlayacak biçimde ayarlanır
Genelde yaygın olan değirmen deliklerine uygunluk
 
 
 
Önemli Avantajları:
Daha uzun ömür
Astarlarda ve öğütme elemanlarında daha düşük aşınma oranları
Üretim artışı
Çubuk kırılmalarında azalma
Çubuk kenetlenmelerinde düşme