GİRİŞ AYNA PLAKALARI 
 
Giriş ayna plakalarının temel görevi değirmen giriş kısmındaki yüzeyin aşınmaya ve vuruş etkisine karşı dayanıklı olmasıdır. Burada kullanılan plakaların alaşımı şeçilirken şunlar göz önüne alınır;
Değirmenin dönüş hızı
Değirmen çapı
Astar plakası tipi
Öğütme elemanları ve doluluk oranı
Ve, öğütülen ürünün özellikleri
 
Ticari İsim : Giriş ayna plakası
 
Sanayiler : Çimento, Maden, Linyitle çalışan enerji santralleri – kömür öğütme
 
Prensip:
Giriş flanşının korunması ve bilyaların değirmen astarlarına savurmayacak biçimde dizayn edilmesi
 

Teknik Özellikler: 
Deliklerinin, önceden açılmış deliklerle ve flanşın eğimi ile uyumlu olması
Mn (FMU87 ve FMU90)’den yüksek kromlu (FMU11 - FMU40)’ye kadar, ve martenzitik çelikler (FMU28 ve FMU29).
Alaşım doğrudan dökülecek parçanın şekline, değirmendeki çalışma şartlarına ve ömür beklentisine bağlıdır.
 
Önemli Avantajlar:
Daha uzun ömür
Dizaynın değirmenin çalışma şartlarına göre belirlenmesi