MAG’Impact® DİK MİLLİ KIRICI (VSI)
 
  Dik milli kırıcılar özellikle beton, asfalt, geri dönüşüm, balast gibi sanayi kollarında yoğun
  bir şekilde kullanılır. Temelde 3 modeli ikincil kırıcı olarak kullanılabilir.
  Çakıl ve taşocaklarında ise özellikle tersiyer ve kuvaterner uygulamısında tercih edlir.
  Makinanın yüksek esnekliği ve kapasitesi bir çok ihtiyaca karşılık verecek biçimde tasarlanmıştır. 
 
  Ticari İsim:  MAG’Impact®.
 
  Sanayiler : Taş ve çakıl ocakları, geri dönüşüm, cüruf 
 
  Çalışma Prensibi:
  Ortadaki savurucular kırılacak malzemeyi yüsek ivme ile çevresel olarak konumlandırılmış
  örslerin üzerine doğru savurarak malzemenin çarpmasını sağlar. Bu sayede yüksek kinetik
  enerji yüklenmiş malzeme, örslere çarptığında ufalanır. Kırılacak malzemenin ve prosesin
  niteliğine göre dizayn edilmiş farklı örsler mevcuttur. Genel dizayn, kırmanın en optimum hatta en yüksek seviyede oluşmasını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Kırma oranı, rotor tablasının dönme hızına bağlıdır.
 
Teknik Özellikler:
Çalışma kapasitesi ve beslenen malzenin büyüklüğüne bağlı olarak 3 farklı makina dizaynı vardır. Savurucular ve örsler çeşitli malzeme alternatifleri olmakla birlikte, ultra ömür sağlayan Xwin® - metal matriks kompozit alaşımlı malzeme önerilir. Savurucu ve örsler MAG’Impact kırıcı performasının optimize edilmesi için ihtiyaca göre dizayn edilir.
 
Önemli Avantajlar:
Yüksek oranda arzulanan ebatsal kırılmanın sağlanması 
Dönüş hı ayarlaması ile kolay ayarlanabilen kırma oranı 
Kolay bakım
Sabit ürün çıkışı (ebat ve şekil)
Akış şemasının karmaşık olmaması 
Yüksek kapasite (500 ton/saat'e kadar)