2016 HAZİRAN : ACICO KUVEYT (ACICO Çimento) FTR-MAGOTTEAUX BİLYA AYIKLAMA MAKİNASINI TERCİH ETTİ
2016 HAZİRAN : ACICO KUVEYT (ACICO Çimento) FTR-MAGOTTEAUX BİLYA AYIKLAMA MAKİNASINI TERCİH ETTİ
2015 yılında, FTR Makina A.Ş. ve Magotteaux S.A. arasında imzalanan know-how anlaşmasına göre, Magotteaux dizaynı Bilya Ayıklama Makinaları Türkiye'de imal edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, FTR Makinanın ilk ürettiği makinanın kullanıcısı ACICO ÇİMENTO - KUVEYT olmuştur.
 
Bilya ya tasnif makinası, değirmenin birinci ya da ikinci kamarasındaki bilyaların boyutlarına göre ayrıştırılması işlemini yapar. Tasnif işlemini gerçekleştirmek için iki farklı tambur kullanılır ve tamburlar kolaylıkla ve hızla değiştirilebilir. Standart olarak makina, 1. ya da 2. kamaraya uygun tek bir tambur ile tedarik edilir. İkinci tambur opsiyonel olarak istek halinde sağlanmaktadır.
 
Bilyalı değirmenler ile gerçekleştirilen öğütme prosesi, öğütücü medya denilen sarf malzemelerinin, özellikle de yüksek Cr içerikli bilyaların öğütme etkisine bağlıdır. 
Doğru bilya çapları ve bilya kompozisyon dağılımı bu prosesin verimliliği açısından en önemli kriterlerdendir. Bu sebeple kullanıcı bilya şarjının doğruluğundan emin olmalıdır.
 
Bilya Tasnifi neden önemlidir?
Çalışma süresinde malzeme doğası gereği oluşan alınmalar ve kırılmalar neticesinde, değirmene beslenen bilya şarj dağılımı bozulmaktadır. Buna bağlı olarak değirmen verimliliği de düşecektir. 
Her bir bilyalı değirmen, boyutlarına, hedeflenen ürüne,kullanılan hammaddeye, çevresel enstrümanlara bağlı olarak farklı bir proses işletmektedir. Yinede tüm bilyalı değirmenler için değişmez olan kural; en iyi performans ancak proses uzmanlarının belirleyeceği optimum bilya şarjı ile elde edilebilir (çift kamaralı değirmenlerin ikinci kamarasında tasnifleyici plaka kullanımı bu olguya iyi bir örnektir.) 
Bilya şarj dağılımının önemi hem pek çok laboratuar testinde hem de gerçek endüstriyel uygulamalarda defalarca kanıtlanmıştır.